Werkwijze

Werkwijze

 


Intakegesprek

Na het eerste telefonische contact of e-mailcontact, wordt een afspraak gemaakt voor een intakegesprek. Vooraf ontvangt u van mij een aanvraagformulier wat als leidraad zal dienen bij dit gesprek. Het intakegesprek heeft als doel om kennis te maken en om de hulpvraag en wederzijdse verwachtingen te verduidelijken. Het gesprek is geheel vrijblijvend en er zijn geen kosten aan verbonden.


Onderzoek

Om een individueel handelingsplan te maken, zullen er (aanvullende) toetsen worden afgenomen.

Indien al eerder een psychologisch en/ of didactisch onderzoek is afgenomen, is het mogelijk hier het hulpplan op aan te sluiten.

 

Begeleidingsplan

Aan de hand van de onderzoeksgegevens en indien dit mogelijk is een gesprek met de leerkracht wordt een handelingsplan opgesteld voor 12 weken. De hulpvraag van het kind, ouders en eventueel school staan hierbij centraal. De begeleiding kan tijdens schooltijd plaatsvinden (als de school hiermee instemt). Of begeleiding vindt na schooltijd plaats in de praktijk.


Toetsing en evaluatie

Na de afgesproken behandelingsperiode vindt de evaluatie plaats. Dit wordt gedaan aan de hand van opnieuw afgenomen toetsen en/of observaties. Tijdens het evaluatiegesprek worden de resultaten van de begeleidingsperiode met u en (indien gewenst) de leerkracht besproken. Tevens worden afspraken gemaakt over verdere begeleiding of de afsluiting van de periode.