Welkom

Remedial teaching Bergeijk


Groeien en Opbloeien, ieder op zijn unieke wijze. Dat is waar Agnes Domen Remedial Teaching voor staat.


Ondersteuning

Een kind heeft soms behoefte aan extra hulp en ondersteuning binnen het leren. De instructie in de klas en de hulp op school zijn niet meer genoeg. Een extra helpende hand is gewenst...

Dan biedt Agnes Domen Remedial Teaching uw kind graag een steuntje in de rug.


Een-op-een begeleiding

Agnes biedt een-op-een begeleiding (remedial teaching) voor kinderen uit het basisonderwijs.

Kinderen uit Bergeijk, Westerhoven, Valkenswaard en omstreken kunnen bij haar terecht.

Er wordt hulp geboden op de volgende gebieden: rekenen, spelling, technisch lezen, begrijpend lezen, dyslexie, dyscalculie, faalangst en werkhouding.


Ieder kind is uniek en wordt in mijn praktijk ook als zodanig bekeken. Voor ieder kind wordt een individueel handelingsplan opgesteld en wordt gekeken hoe we met elkaar een stapje verder kunnen komen. Waardoor een kind  weer zelfvertrouwen krijgt en het leren weer leuk gaat vinden!

 

 

Agnes is lid van de Beroepsvereniging van Remedial Teachers.

Remedial teaching  is specialistische, individuele begeleiding aan kinderen met leerproblemen. Het is een specialisme binnen het onderwijs en is dus anders dan bijles of huiswerkbegeleiding.Groeien en Opbloeien, ieder op zijn unieke wijze.


Voorstellen


Naam: Agnes


Leeftijd: 38 jaar


Lievelingsfilm: Minoes


Lievelingsboek: Harry Potter


Lievelingsdier: Kip

Mijn naam is Agnes, praktijkhouder van Agnes Domen Remedial Teaching.


In 2014 heb ik mijn eigen remedial teaching praktijk opgericht.

Daarvoor heb ik gewerkt in het speciaal onderwijs als leesspecialist en als dyslexiespecialist ben ik werkzaam geweest bij Fontys Fydes ONL. Ik heb ervaring met kinderen met leer- en gedragsstoornissen. Jaarlijks volg ik bij- en nascholing om mijn kennis up-to-date te houden.

 

Belangrijk vind ik het om een goed contact met kind, ouders en de leerkracht te hebben. Mijn ervaring is, dat bij een goede samenwerking tussen deze partijen, het kind hier veel baat bij heeft.

Mijn passie ligt bij het begeleiden van kinderen. Kinderen zijn vaak onzeker en/ of gefrustreerd geworden, omdat het leren niet lukt.

Samen met het kind kijk ik naar wat al goed gaat en wat nog niet lukt. Samen stellen we doelen op vanuit het vertrouwen en geloof dat iedereen kan groeien.  Door  het creëren van een positief werkklimaat en aan te sluiten bij de manier van leren die bij het kind past (bijvoorbeeld het gebruik van beelden, gehoor of beweging) krijgt een kind weer zelfvertrouwen en plezier in het leren, wat mij een heel fijn gevoel en een brede glimlach geeft. Ik vind het ontzettend fijn om dit werk te doen. Om een kind vooruit te helpen en te zien opbloeien!


Opleidingen

  • Leraar Basisonderwijs aan Hogeschool de Kempel in Helmond (nummer 1 Pabo van Nederland!)
  • Master Special Educational Needs (SEN) afstudeerrichting Remedial Teaching,  extra Certificaten: spellingproblemen, psychopathologie en oplossingsgericht werken
  • Master SEN afstudeerrichting Dyslexiespecialist
  • Gecertificeerd dyslexie behandelaar ONL
  • Gecertificeerd Behandelaar ERWD/dyscalculie  LBRT ( Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers)
  • Trainer Alle teksten de Baas! Begrijpend lezen voor groep 5 t/m voortgezet onderwijs
  • Cursus Bartiméus begeleider Visusproblematiek (LBRT RT begeleider visusproblematiek)
Werkwijze

 


Intakegesprek

Na het eerste telefonische contact of e-mailcontact, wordt een afspraak gemaakt voor een intakegesprek. Vooraf ontvangt u van mij een aanvraagformulier wat als leidraad zal dienen bij dit gesprek. Het intakegesprek heeft als doel om kennis te maken en om de hulpvraag en wederzijdse verwachtingen te verduidelijken. Het gesprek is geheel vrijblijvend en er zijn geen kosten aan verbonden.


Onderzoek

Om een individueel handelingsplan te maken, zullen er (aanvullende) toetsen worden afgenomen.

Indien al eerder een psychologisch en/ of didactisch onderzoek is afgenomen, is het mogelijk hier het hulpplan op aan te sluiten.

 

Begeleidingsplan

Aan de hand van de onderzoeksgegevens en indien dit mogelijk is een gesprek met de leerkracht wordt een handelingsplan opgesteld voor 12 weken. De hulpvraag van het kind, ouders en eventueel school staan hierbij centraal. De begeleiding kan tijdens schooltijd plaatsvinden (als de school hiermee instemt). Of begeleiding vindt na schooltijd plaats in de praktijk.


Toetsing en evaluatie

Na de afgesproken behandelingsperiode vindt de evaluatie plaats. Dit wordt gedaan aan de hand van opnieuw afgenomen toetsen en/of observaties. Tijdens het evaluatiegesprek worden de resultaten van de begeleidingsperiode met u en (indien gewenst) de leerkracht besproken. Tevens worden afspraken gemaakt over verdere begeleiding of de afsluiting van de periode.Tarieven


Intakegesprek Gratis

Remedial Teaching  (1 uur)  €50,-

Evaluatiegesprek met ouders en/ of school (30 minuten)  €50,-

 

De tijdsduur van een standaard behandeling kan eventueel aangepast worden, afhankelijk van wat uw kind aan kan.

 

Training:


Alle teksten de Baas!

In de training Begrijpend Lezen leer je in 6 stappen hoe je op een makkelijke manier teksten kunt lezen, begrijpen en onthouden. Door na te denken over de tekst en jezelf vragen te stellen, worden verbanden gelegd, waardoor overzicht en inzicht ontstaat. Daardoor snap je de tekst en kan je het in je eigen woorden navertellen. Door met kleuren en plaatjes te werken, krijg je meer inzicht in de tekst. Mindmappen is hier een onderdeel van. Daarom is deze training voor zowel Beelddenkers als Taaldenkers zeer goed te volgen. De training is geschikt voor kinderen vanaf groep 5 t/m het voortgezet onderwijs.

Training ‘Alle teksten de Baas’ 7 sessies van 1,5 uur inclusief materiaal €280,-.Contact


Adres:

Dokter Barentsenstraat 48

5571 DG Bergeijk


KvK: 60544031

Landelijke Beroepsverening voor Remedial Teachers (LBRT) nummer: 164207Voor meer informatie of aanmelden kunt u bellen of mailen naar:
Wordt u liever gebeld, vul dan onderstaand contactformulier in.


 
 
 
 
 
 
 
 

Locatie